Οικονομικά Στοιχεία

Accrue Media Υπηρεσίες Διαδικτύου Ι.Κ.Ε.
Κανάρη 1Α Τ.Κ. 20500 Λουτράκι Κορινθίας
Α.Φ.Μ.800520112 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2015